www.txchangan.com
        《长安》杂志 邮发代号: 2-299

《长安》杂志简介1

长安0.jpg


一本每期发行53万份的权威、实用、好看的政法综治月刊!


一本干工作少不了、写材料离不开、基层同志都喜爱的“工具书”!

 

 

    邮发代码:2-299请到全国各地邮局订阅!


订阅请点击 <--继续阅读